Diagnoza usterki w urządzeniu

  • Wstępna wycena kosztów naprawy jest bezpłatna. (Oddając telefon do serwisu klient dostanie wstępne informacje o kosztach naprawy)
  • Gwarancja zachowania danych na urządzeniu. ( Nie kasujemy danych zawartych na urządzeni po naprawie telefon wraca do właściciela z zachowanymi  danymi do momentu uszkodzenia.
  • Naprawa bezpośrednio na miejscu ( Telefon oddany do punktu jest naprawiany w tym samym miejscu)